Noorlander Advocatuur – Sociaal Zekerheidsrecht

Noorlander Advocatuur

Noorlander Advocatuur is een advocatenkantoor dat zich gespecialiseerd heeft in het procederen binnen het sociaal zekerheidsrecht. Behalve het sociaal zekerheidsrecht worden ook zaken behandeld op het gebied van strafrecht, medisch tuchtrecht en bestuursrecht. Naast reguliere procedures voert Noorlander Advocatuur ook schadevergoeding procedures.

Mr. Noorlander

Mr. Robert Noorlander is in 2000 afgestudeerd als fysiotherapeut en tot 2001 ook als zodanig werkzaam geweest. Tussen 2005 en 2011 heeft hij onder meer als Wmo-adviseur en jurist bij de gemeentelijke sociale dienst gewerkt. Hij heeft zich hier onder meer bezig gehouden met de verstrekking van Wmo-voorzieningen, beleid en aanbestedingen in het kader van de Wmo. Tevens heeft hij veel procedures gevoerd bij de Rechtbank over bijstandsuitkeringen.   Robert Noorlander is sinds 2011 advocaat. Hij heeft van 2011 tot april 2017 als advocaat bij Van Roy c.s. Advocaten te Leiden gewerkt. Hij heeft zich in deze periode veelvuldig bezig gehouden met bestuursrecht (waaronder sociaal zekerheidsrecht) en strafrecht.   In maart 2017 heeft hij zijn eigen kantoor opgericht. Noorlander Advocatuur richt zich vooral op sociaal zekerheidsrecht, strafrechten bestuursrecht.   Robert Noorlander is lid van de vereniging voor Gezondheidsrecht en de Nederlandse vereniging voor bestuursrecht.

Werkwijze

Noorlander Advocatuur werkt informeel en transparant. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over kosten en processtrategie. Cliënten worden geadviseerd over processtrategie, proceshouding en praktische mogelijkheden buiten de procedure om.

Procedures

Bezwaar en Beroep

Tegen een beslissing door het UWV, de SVB, DUO of uw gemeente binnen het sociale zekerheidsrecht kunnen de volgende procedures worden gevoerd:

 • bezwaar (bij procedure bij het UWV, de SVB, DUO of uw gemeente)
 • beroep door de Rechtbank en
 • hoger beroep door de Centrale Raad van Beroep

Hier vindt u meer informatie over:

Hier vindt u een voorbeeld van een bezwaarschrift.   Binnen het bestuursrecht kunnen afwijkende procedures gelden. Heeft u te maken met een andere bestuursrechtelijk besluit, neem dan contact op met Noorlander Advocatuur.

Vervolging (strafrecht)

Noorlander Advocatuur staat cliënten bij :

 • het politieverhoor Lees meer:
 • de Politierechter
 • de Rechtbank (de meervoudige kamer)
 • het Gerechtshof
 • de transactiezitting van het OM (TOM- zitting)
 • de Kantonrechter (straf).
Schadevergoedingsverzoeken

Onder omstandigheden kan schade (waaronder de kosten van een advocaat) als gevolg van een procedure worden vergoed. Dit kan voor procedures binnen het sociaal zekerheidsrecht, het strafrecht en het bestuursrecht. Noorlander Advocatuur stelt dergelijke verzoeken op, dient deze in en vertegenwoordigd cliënten ter zitting.

Rechtsgebieden

Sociaal Zekerheidsrecht

Onder het sociaal zekerheidsrecht vallen onder meer:

 • Wet WIA (UWV) Lees meer:
 • Werkeloosheidswet (UWV)
 • Ziektewet (UWV)
 • Participatiewet (uw gemeente, bijstandsuitkering)
 • Wmo (uw gemeente) Lees meer:
 • Gemeentelijke Schuldhulpverlening (uw gemeente)
 • Studiefinanciering (DUO)
 • AOW (Svb)
Strafrecht

Binnen het strafrecht staat Noorlander Advocatuur cliënten bij die verdacht worden van strafbare feiten. Noorlander Advocatuur staat cliënten bij die onder meer verdacht worden van  de volgende delicten:

 • Geweldsdelicten
 • Vermogensdelicten
 • Opiumwetovertredingen
 • Overtredingen van de Wet Wapens en Munitie
 • Alcoholgebruik in het verkeer
Arbeidsrecht

Noorlander Advocatuur staat werknemers bij. Voor advies en procedures inzake ontslag en ziekte.

Rechtsgebiedenregister

Op de hierboven genoemde rechtsgebieden sta ik in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd. Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Een gratis advies gesprek? Neem gerust contact op!

Actueel

Mocht u als verdachte zijn uitgenodigd door de politie om een verklaring af te leggen dan is het belangrijk dat u uw rechten goed kent. Bereid u goed ...

Belangrijk om te weten

Het kantoor Noorlander Advocatuur is een eenmanszaak. Noorlander Advocatuur staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK- nummer: 68197004. Het kantoor van Noorlander Advocatuur is rolstoeltoegankelijk.   Noorlander Advocatuur staat ingeschreven bij: De Nederlandse Orde van Advocaten Neuhuyskade 94 2596 XM Den Haag

Algemene voorwaarden

Ik verleen mijn diensten uitsluitend op basis van de algemene voorwaarden van mijn kantoor. U kunt hier de voorwaarden lezen en/of downloaden. Mijn voorwaarden bevatten onder meer een aansprakelijkheids- beperking alsmede een keuze voor Nederlands recht en voor de bevoegde rechter te Den Haag.

Verzekering

Ik ben verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij Nationale Nederlanden met een wereldwijde dekking (onder toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden) van maximaal € 500.000 per aanspraak en maximaal euro 1.000.000 per verzekeringsjaar (met een eigen risico van euro 2.500 per aanspraak).

Klachten/geschillen

Om mijn dienstverlening te verbeteren heb ik het liefst dat klachten, verbeterpunten en andere tips rechtstreeks bij mij worden ingediend. Ik zal zo mogelijk mijn dienstverlening aanpassen. In het geval de klacht niet of onvoldoende is opgelost en het geschil aanwezig blijft kan men zich wenden tot de Geschillencommissie Advocatuur.

Een gratis advies gesprek? Neem gerust contact op!

Contact

Bezoekadres:

Platinaweg 25 2544 EZ Den Haag

Postadres: Postbus 43210 2504 AE Den Haag   Noorlanderadvocatuur sociaal zekerheidsrecht

M: +31(0)6 12 90 69 83 T: +31(0)70 217 13 76 F: +31(0)70 217 13 77 E: info@noorlanderadvocatuur.nl

Tussen Escamp en Houtwijk, tegenover het UWV.