Noorlander Advocatuur

Arbeidsrecht

Strafrecht

Sociale Zekerheidsrecht

Noorlander Advocatuur

Noorlander Advocatuur is een advocatenkantoor dat zich gespecialiseerd heeft in het procederen binnen het sociaal zekerheidsrecht, het arbeidsrecht en het strafrecht.

Mr. Noorlander- Expertise

Mr. Robert Noorlander heeft Rechten en Fysiotherapie gestudeerd. Hij heeft gewerkt als fysiotherapeut,  als Wmo-adviseur en als beleidsadviseur. Sinds 2011 treedt hij op als advocaat.

Mr. Robert Noorlander is gespecialiseerd in:

 • het sociale zekerheidsrecht/ sociaal domein
 • het strafrecht; en
 • het arbeidsrecht

Hij voert al jaren procedures binnen deze rechtsgebieden. Hij staat bij de Orde van Advocaten ook geregistreerd advocaat op deze gebieden. Zie ook het onderdeel rechtsgebiedenregister.

 

Lidmaatschappen

Robert Noorlander is lid van de Specialistenvereniging voor Sociale Zekerheidsrecht Advocaten, de Vereniging voor Haagse Arbeidsrechtadvocaten, de Vereniging voor Gezondheidsrecht en de Vereniging voor bestuursrecht.

 

Uitspraken

Er zijn diverse uitspraken van hem gepubliceerd op rechtspraak.nl. Bijvoorbeeld op het gebied van de Wmo2015, op het gebied van de Ziektewet en WIA, of op het gebied van het Arbeidsrecht.

 

Werkwijze

Noorlander Advocatuur werkt informeel en transparant. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over kosten en processtrategie. Cliënten worden geadviseerd over processtrategie, proceshouding en praktische mogelijkheden buiten procedures om.

Waarneming

In geval van afwezigheid in verband met ziekte, vakantie of anderszins, zal advocaat mr. V. Vitanov gevestigd te Den Haag aan de Platinaweg 25 (U 1.17) waarnemen voor mr. R.M. Noorlander.

Cliënten zullen zo veel mogelijk tijdig in kennis worden gesteld van de periode waarin mr. Noorlander afwezig is. Cliënten kunnen zich dan wenden tot mr. Vitanov.

Sectie
Lege sectie. Bewerk pagina om inhoud hier toe te voegen.

Procedures

Bezwaar en Beroep

Tegen een beslissing door het UWV, de SVB, DUO of uw gemeente binnen het sociale zekerheidsrecht kunnen de volgende procedures worden gevoerd:

 • bezwaar (bij procedure bij het UWV, de SVB, DUO of uw gemeente)
 • beroep door de Rechtbank en
 • hoger beroep door de Centrale Raad van Beroep

Hier vindt u meer informatie over:

Hier vindt u een voorbeeld van een bezwaarschrift.   Binnen het bestuursrecht kunnen afwijkende procedures gelden. Heeft u te maken met een andere bestuursrechtelijk besluit, neem dan contact op met Noorlander Advocatuur.

Vervolging (strafrecht)

Noorlander Advocatuur staat cliënten bij :

 • het politieverhoor Lees meer:
 • de Politierechter
 • de Rechtbank (de meervoudige kamer)
 • het Gerechtshof
 • de transactiezitting van het OM (TOM- zitting)
 • de Kantonrechter (straf).
Schadevergoedingsverzoeken

Onder omstandigheden kan schade (waaronder de kosten van een advocaat) als gevolg van een procedure worden vergoed. Dit kan voor procedures binnen het sociaal zekerheidsrecht, het strafrecht en het bestuursrecht. Noorlander Advocatuur stelt dergelijke verzoeken op, dient deze in en vertegenwoordigd cliënten ter zitting.

De zieke werknemer

Zieke werknemers kunnen te maken krijgen met ontevreden werkgevers en oplopende spanningen op het werk. De ziekte kan leiden tot een arbeidsrechtelijk geschil met de werkgever. Noorlander Advocatuur adviseert en staat zo nodig zieke werknemers bij.

Einde van de arbeidsovereenkomst

Als het werk stopt, dan moeten er afspraken worden gemaakt. Noorlander Advocatuur adviseert en zo nodig procedeert over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, over transitievergoeding en over nabetaling van loon.

Rechtsgebieden

Sociaal Zekerheidsrecht

Onder het sociaal zekerheidsrecht vallen onder meer:

 • Herstelregeling Kinderopvangtoeslag Lees meer:
 • Wet WIA (UWV) Lees meer:
 • Werkeloosheidswet (UWV)
 • Ziektewet (UWV)
 • Bijstandswet (participatiewet, uw gemeente) Lees meer:
 • Wmo (uw gemeente) Lees meer:
 • Jeugdwet (uw gemeente)
 • Studiefinanciering (DUO)
 • Zorgverzekeringswet
 • Wet langdurige zorg (CIZ)
 • AIO (Svb) Lees meer:
Strafrecht

Binnen het strafrecht staat Noorlander Advocatuur cliënten bij die verdacht worden van strafbare feiten. Noorlander Advocatuur staat cliënten bij die onder meer verdacht worden van  de volgende delicten:

 • Geweldsdelicten
 • Vermogensdelicten
 • Overtredingen van de Opiumwet
 • Overtredingen van de Wet Wapens en Munitie
 • Alcoholgebruik in het verkeer
Arbeidsrecht

Noorlander Advocatuur staat werknemers bij. Voor advies en procedures inzake ontslag en ziekte.

Rechtsgebiedenregister

Op de hierboven genoemde rechtsgebieden sta ik in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd. Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Een gratis advies gesprek? Neem gerust contact op!

Actueel

Sinds medio september 2022 is het kantoor verhuisd van Den Haag naar Zutphen. Het kantoor is nu gevestigd in een historisch pand aan de IJsselkade in ...

Wordt u als verdachte uitgenodigd voor een politieverhoor?  Het is dan belangrijk dat u uw rechten goed te kennen. Bereid u goed voor. Lees belangrij...

Belangrijk om te weten

 • Noorlander Advocatuur is een eenmanszaak;
 • Noorlander Advocatuur staat ingeschreven bij:
  • de Kamer van Koophandel onder KvK- nummer: 68197004.
  • de Nederlandse Orde van Advocaten: Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag
 • BTW-nummer: NL001983831B66..

Algemene voorwaarden

Ik verleen mijn diensten uitsluitend op basis van de algemene voorwaarden van mijn kantoor. U kunt hier de voorwaarden lezen en/of downloaden. Mijn voorwaarden bevatten onder meer een aansprakelijkheids- beperking alsmede een keuze voor Nederlands recht en voor de bevoegde rechter te Zutphen.

Verzekering

Ik ben verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij AON Nederland CV met een wereldwijde dekking (onder toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden) van maximaal € 500.000 per aanspraak en maximaal euro 1.000.000 per verzekeringsjaar (met een eigen risico van euro 2.500 per aanspraak).

Klachten/geschillen

Om mijn dienstverlening te verbeteren heb ik het liefst dat klachten, verbeterpunten en andere tips rechtstreeks bij mij worden ingediend.  U kunt de klachtenregeling hier vinden: Klachtenregeling Noorlander Advocatuur

Een gratis advies gesprek? Neem gerust contact op!

Contact

Bezoekadres:

IJsselkade 8 (7201 HB) Zutphen

Postadres: Postbus 207 -7200 AE- Zutphen

Noorlander advocatuur 

M: +31(0)6 12 90 69 83 T: +31(0)575 211 0 76 T: +31(0)70 217 13 76 F: +31(0)70 217 13 77 E: info@noorlanderadvocatuur.nl

Het kantoor in Zutphen ligt aan de IJssel,  op 5 minuten lopen van het station Zutphen.

WhatsAapp
Stuur via WhatsApp