Wat is er gebeurd?

  Uw telefoonnummer?


  Bent u gedupeerde?

  Noorlander Advocatuur ondersteunt u snel, efficiënt en deskundig bij uw aanspraak op de Herstelregeling Kinderopvangtoeslag

  Gratis juridische bijstand van een advocaat bij:

   • gesprekken met uw persoonlijk zaaksbehandelaar
   • het indienen van zienswijzen
   • het opstellen en indienen van  schadevergoedingsverzoeken bij de Commissie voor Werkelijke Schade
   • het indienen van bezwaarschriften
   • het indienen van beroepschriften

  Catshuisregeling

  Als u in aanmerking bent gekomen voor de Catshuisregeling, dan heeft de Herstelorganisatie Toeslagen (Belastingdienst) hopelijk het vaste bedrag van € 30.000,- aan schadevergoeding inmiddels aan u overgemaakt.

   

  Maar het kan ook zijn dat uw aanvraag is afgewezen. Dan is het belangrijk dat u op tijd bezwaar tegen deze beslissing aantekent. Noorlander Advocatuur kan u hierbij helpen 

  Integrale Behandeling

  Het kan zijn dat het vaste bedrag van de Catshuisregeling onvoldoende is. U kunt de Belastingdienst dan vragen om een integrale behandeling.

   

  U krijgt dan een persoonlijk zaakbehandelaar toegewezen. Deze doet onderzoek bij de Belastingdienst en spreekt met u over de fouten die zijn gemaakt. Hij of zij gaat na bij welke toeslagjaren fouten zijn gemaakt en welke fouten zijn gemaakt. De persoonlijk zaakbehandelaar schrijft daarna een voorstel. Hierin staat voor welke herstelregeling u in aanmerking komt.

   

  De Belastingdienst beoordeelt dit voorstel en neemt dan een tijdelijke beslissing over de schadevergoeding. Dit heet de vooraankondiging. U hebt de mogelijkheid hierop te reageren door een zienswijze in te dienen. Daarna neemt de Belastingdienst het definitieve besluit. Klik hier voor meer informatie over de integrale behandeling.

   

  Noorlander Advocatuur kan u helpen bij:

  • de beoordeling van het dossier van de persoonlijk zaakbehandelaar en u adviseren welke gegevens nog nodig zijn;
  • het gesprek met de persoonlijk zaakbehandelaar;
  • het indienen van een zienswijze op de vooraankondiging;
  • u adviseren over het definitief besluit, en zo nodig
  • een bezwaarschrift voor u indienen tegen het definitieve besluit.

  Commissie Werkelijke Schade

  Bij de integrale behandeling wordt de schadevergoeding berekend op grond van het bedrag dat van u indertijd (onterecht) is teruggevorderd of niet is verstrekt. Er wordt met percentages van dit bedrag gerekend om de immateriële en materiële schade vast te stellen. Dit is afhankelijk van welke herstelregeling van toepassing is. Hier komt een geschat schadebedrag uit.

   

  Het kan zijn dat uw werkelijke schade hoger ligt. U kunt daarom, na het besluit op de integrale behandeling, een verzoek indienen om de werkelijke schade vergoed te krijgen. Dit verzoek moet worden ingediend bij de Commissie Werkelijke Schade.

   

  Noorlander Advocatuur kan u helpen om de schade in kaart te brengen en kan voor u een verzoek indienen bij de Commissie Werkelijke Schade.

   

  De Commissie Werkelijke Schade zal de Belastingdienst adviseren en vervolgens zal de Belastingdienst een definitief besluit nemen over hoogte van de schadevergoeding.

   

  Noorlander Advocatuur zal u adviseren over dit definitieve besluit. Als u het niet eens bent met dit besluit, kan Noorlander Advocatuur een bezwaarschrift voor u indienen.

  Waarom kiezen voor Noorlander Advocatuur?

  Noorlander Advocatuur werkt deskundig, efficiënt en snel. Er staat een jurist klaar om samen met de advocaat gedupeerden bij te staan. Op deze wijze ontzorgt Noorlander Advocatuur cliënten die slachtoffer zijn geworden van de Toeslagenaffaire.

  Op de homepage kunt u meer informatie vinden over Noorlander Advocatuur.

  WhatsAapp
  Stuur via WhatsApp