WIA Bezwaar

WIA- uitkering beëindigd of afgewezen?

Het UWV heeft uw WIA uitkering beëindigd of afgewezen. U bent het niet met de beslissing van het UWV eens. Wat kunt u ertegen doen? Bezwaar instellen: WIA bezwaar.

 

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met de beslissing, dan is het heel belangrijk om op tijd een bezwaarschrift op te sturen. Het UWV zal namelijk alleen als u bezwaar hebt ingediend volledig moeten onderzoeken of u recht heeft op een WIA uitkering.

Als u uw bezwaarschrift schrijft (voorbeeld) geef dan goed aan waarom u vindt dat u recht heeft op WIA uitkering. U wordt vervolgens uitgenodigd. Het UWV kan ervoor kiezen u nogmaals (medisch) te onderzoeken. Na enkele weken (tot maanden) volgt de beslissing van het UWV.

U leest hier meer over het indienen van een bezwaarschrift.

Noorlander Advocatuur

de WIA- beoordeling 

In de WIA wordt u beoordeeld door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige. De verzekeringsarts beoordeelt uw medische klachten, hij beoordeelt of u nog kan werken en hij beoordeelt tot slot welke handelingen of mogelijkheden u nog heeft. Uw mogelijkheden worden vastgelegd in de zogenoemde Functionele Mogelijkheden Lijst of FML.

De arbeidsdeskundige onderzoekt vervolgens aan de hand van uw FML welke banen (functies) u nog zou kunnen uitvoeren. De arbeidsdeskundige stelt vast welk loon u hiermee kan verdienen en vergelijkt dit tot slot met uw laatst verdiende salaris. Hoeveel u minder kan verdienen wordt uitgedrukt in een percentage. Als 35% of meer in salaris achteruit gaat komt u in aanmerking voor een WIA-uitkering.

 

WIA Bezwaar, de procedure bij het UWV

Afhankelijk van de redenen (gronden) dat u een bezwaarschrift indient, wordt uw zaak opnieuw onderzocht. U moet de gronden goed in uw bezwaarschrift vermelden.

In bezwaar wordt uw zaak door andere werknemers van het UWV onderzocht. Dus ook een andere verzekeringsarts en ook een andere arbeidsdeskundige. U wordt vaak uitgenodigd om uw bezwaarschrift toe te lichten. Het is verstandig hiervan gebruik te maken.

 

Advocaat

Het onderzoek naar uw recht op een WIA uitkering is uitgebreid en gecompliceerd. Het is daarom verstandig om in bezwaar altijd een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

Noorlander Advocatuur is gespecialiseerd in WIA bezwaar en beroepsprocedures. Wilt u meer informatie over ondersteuning door een advocaat? Neem dan contact op

Voor vragen over WIA Bezwaar en WIA Beroep: