Wmo Bezwaar

Wmo melding geeft geen oplossing

U hebt zich gemeld bij de gemeente, omdat u Wmo-hulp of een Wmo-hulpmiddel nodig hebt. Na onderzoek komt de gemeente niet met een oplossing, of een voor u slechte Wmo-voorziening. Wat kunt u ertegen doen? Wmo bezwaar maken. Hoe leest u hieronder.

U moet een Wmo aanvraag indienen. U geeft in de Wmo aanvraag aan welke hulp of welk hulpmiddel u aanvraagt. De gemeente moet dan binnen twee weken op uw Wmo aanvraag beslissen. De gemeente kan uw Wmo aanvraag toewijzen of afwijzen.

 

Wmo aanvraag afgewezen

Heeft uw gemeente uw Wmo- aanvraag afgewezen en u bent het niet met de afwijzing eens. Wat kunt u ertegen doen?

 

Wmo bezwaar

Als u het niet eens bent met de afwijzing van uw Wmo-aanvraag, dan moet u op tijd Wmo bezwaar indienen. U moet binnen 6 weken bezwaar indienen. U dient een Wmo bezwaar in door een bezwaarschrift op te sturen naar uw gemeente. Vaak staat onderaan het afwijzingsbesluit het adres waar het bezwaarschrift kan worden ingediend. Alleen als u een bezwaarschrift hebt ingediend zal de gemeente volledig opnieuw moeten onderzoeken of u recht heeft op Wmo-hulp of een Wmo-hulpmiddel.

Als u uw bezwaarschrift schrijft (voorbeeld) geef dan goed aan waarom u vindt dat u recht heeft op Wmo-hulp of het Wmo- hulpmiddel. Geef altijd aan dat u een hoorzitting wilt. U wordt vervolgens door de gemeente uitgenodigd op een hoorzitting. U kunt uw Wmo bezwaar dan nogmaals mondeling toelichten. De gemeente kan er dan voor kiezen u (nogmaals medisch) te laten onderzoeken. Na enkele weken (tot maanden) volgt de eindbeslissing van de gemeente. Deze beslissing heeft de beslissing op bezwaar.

U leest hier meer over het indienen van een Wmo- bezwaarschrift.

Noorlander Advocatuur

Wat is een (Wmo) maatwerkvoorzieningen?

Een maatwerkvoorziening is een Wmo- hulp of een Wmo- hulpmiddel dat helemaal op u is afgestemd. Voorbeelden zijn:

  • een rolstoel
  • een scootmobiel
  • een traplift
  • hulp bij het huishouden
  • begeleiding

 

Hoe krijg ik een Wmo-voorziening?

U moet zich melden bij de gemeente. De gemeente onderzoekt vervolgens hoe u problemen zijn op te lossen. Na het onderzoek stelt de gemeente vervolgens een oplossing voor. U kunt hiervoor dan een aanvraag indienen.

Als het voor u geen goede oplossing is, dan zult u een Wmo- aanvraag moeten indienen voor de hulp of het hulpmiddel dat wel uw problemen oplost. De gemeente kan uw aanvraag toe of afwijzen. Pas als de gemeente uw aanvraag afwijst, kunt u een bezwaarschrift indienen.

 

Advocaat

Het onderzoek naar uw recht op een Wmo- voorziening of een maatwerkvoorziening is uitgebreid en gecompliceerd. Ook in bezwaar. Het is daarom verstandig om in bezwaar altijd een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

Noorlander Advocatuur is gespecialiseerd in Wmo- bezwaar en Wmo- beroepsprocedures. Wilt u meer informatie over ondersteuning door Noorlander Advocatuur? Neem dan contact op.

 

(Rolstoel) toegankelijkheid

Het kantoor van Noorlander Advocatuur is rolstoeltoegankelijk.

Voor vragen over Wmo Bezwaar en Wmo Beroep: