Wmo

Wat is de Wmo?

De Wmo is een wet die uw gemeente de opdracht geeft voorzieningen aan inwoners te verstrekken. U krijgt een voorziening als u door sociale of medische omstandigheden problemen heeft en u deze problemen niet zelf kan oplossen. Niet alle problemen worden door de Wmo opgelost. Alleen de problemen

De gemeente kan een algemene voorziening aanbieden. Of een voorziening op maat. Dit heet een maatwerkvoorziening.

Voorzieningen

Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen zijn:

 • een rolstoel;
 • een scootmobiel;
 • een traplift;
 • hulp bij het huishouden; en
 • begeleiding.

Hoe kan ik een maatwerkvoorziening krijgen?

U moet een melding bij uw gemeente doen dat u ondersteuning nodig heeft. U moet ze dus bellen, of e-mailen. Een consulent van de gemeente, of iemand van het wijkteam komt vervolgens bij u op bezoek of belt u op. De consulent gaat in gesprek met u. Dit wordt ook wel het keukentafelgesprek genoemd. De consulent spreekt met u over de problemen die u ervaart, hoe u die zelf kan oplossen, of hoe uw familie en vrienden die kunnen oplossen, of hoe de gemeente die problemen kunnen oplossen. De consulent zal altijd kijken of u de problemen zelf kunt oplossen. Dit heet ” op eigen kracht”. Hier vindt u vijf tips voor het keukentafelgesprek.

Verslag

Er wordt een verslag gemaakt. Hierin staat wat er is besproken. Er staat ook in welke voorziening de gemeente u kan aanbieden. Vaak wordt u ook de mogelijkheid geboden direct hiervoor een aanvraag in te dienen. Door bijvoorbeeld het formulier ondertekend terug te sturen.

Aanvraag

Als de gemeente uw aanvraag ontvangt, heeft de gemeente twee weken de tijd om een beslissing te nemen op uw aanvraag. De beslissing moet per brief aan u worden gestuurd. In de brief staat vervolgens van welke algemene voorziening of maatwerkvoorziening u gebruik kan maken.

Ik ben het niet eens met de beslissing

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, omdat u bijvoorbeeld een andere voorziening wilt, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Lees hier meer over de Wmo- bezwaarprocedure. U vindt hier een voorbeeld bezwaarschrift

acht tips voor de melding/ aanvraag van een Wmo- voorziening
 1. Maak eerst uw eigen plan. Welk probleem ervaart u en hoe wilt u dit opgelost hebben?
 2. Stuur het plan met de melding mee
 3. Weet u niet welke voorzieningen mogelijk zijn, maak gebruik van de hulp van een clientondersteuner van de gemeente;
 4. Lees het verslag van de gemeente goed. Als u het inhoudelijk niet met het verslag eens bent, vraag dan om het verslag op die punten aan te passen;
 5.  Onderzoek goed of de door de gemeente geadviseerde voorziening een oplossing voor u is. Als dat zo is, vraag deze voorziening aan. Biedt de door de gemeente geadviseerde voorziening geen oplossing? Vraag dan uw eigen voorziening of voorzieningen aan.
 6. Let goed op dat u alle voorzieningen in de aanvraag vermeld. Als u de voorziening niet aanvraagt dan hoeft de gemeente er ook geen beslissing op te nemen.
 7. Let goed op welke voorziening aan u wordt toegewezen. Als u het er niet mee eens bent, dan kunt u overwegen een bezwaarschrift in te dienen. U heeft 6 weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen.
 8. Schakel tijdig gespecialiseerde hulp in. U kunt in de melding- en aanvraagfase al kosteloos en vrijblijvend bellen met Noorlander Advocatuur.

Voor vragen over Wmo Bezwaar en Wmo Beroep:
WhatsAapp
Stuur via WhatsApp